Regionala vårdprogram - Graviditet i samband med beroende

Kvinnor med skadligt bruk av droger och samtidig graviditet har ofta hög grad av psykiatrisk samsjuklighet, personlighetsstörning, svåra psykiska traumata från tidig ålder och genetisk känslighet. Dessa faktorer måste beaktas när det gäller bemötande, utredning, omvårdnad och uppföljning. Detta innebär att en integrerad vårdplanering är nödvändig.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2019/04/15