Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Sjukskrivning

  • Vid lindrigt till medelsvårt generaliserat ångestsyndrom bör sjukskrivning om möjligt undvikas.
  • Vid medelsvårt till svårt generaliserat ångestsyndrom kan arbetsförmågan vara tillfälligt nedsatt upp till 4 veckor, partiell sjukskrivning bör övervägas.
  • Vid svårt generaliserat ångestsyndrom kan sjukskrivningstiden vara längre än 4 veckor med sjukskrivning på heltid eller partiellt (18).

Socialstyrelsen; försäkringsmedicinskt beslutsstöd Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02