Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Samsjuklighet

Cirka två tredjedelar av patienterna med GAD har minst en ytterligare diagnos. De vanligaste är:

  • Depression
  • Social fobi
  • Annan form av ångestsyndrom
  • Missbruk, upp till två tredjedelar av alla patienter som behandlas för alkoholrelaterade diagnoser har också GAD eller annan kliniskt signifikant ångest

Inom psykiatrisk vård är det mycket vanligt att somatiska sjukdomstillstånd förbises eller diagnostiseras sent. Detta kan leda till att patienter riskerar att få en sämre hälsa och att dö i förtid. Beträffande behandling av psykiatriska sjukdomstillstånd vid samtidig somatisk sjukdom hänvisas till bakgrundsdokumentet Behandling av depression och ångest vid somatisk samsjuklighet Länk till annan webbplats. (9) samt Socialstyrelsens översyn 2018 Länk till annan webbplats. av riktlinjerna.

Utöver det som ovan nämnts för vuxna avseende social fobi och depression är det även vanligt med samtidig separationsångest.

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02