Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Riskfaktorer

Orsaker/förklaringsmodeller

En tredjedel av risken att utveckla GAD förklaras av ärftlighet.

I psykologiska förklaringsmodeller associeras tidiga livsstressorer som innebär upplevelse av trauma, tidiga förluster och otrygg anknytning med GAD. En hypotes är att dessa erfarenheter kan leda till att den drabbade upplever världen som en farlig plats, vilken hen inte tror sig kunna handskas med och då upplever att det är funktionellt att vara vaksam mot hot och fara. Oron blir ett sätt att hantera en osäker tillvaro. Oron förstärks genom att katastrofhändelser uteblir och individen sluter sig till att det var oron som förebyggde katastrofen. Även om ovanstående hypotes får ses som relativt vedertagen, bör det poängteras att inga specifika miljöfaktorer kunnat identifieras (3).

  • Temperament (hämmad/blyg, barnet reagerar med rädsla/oro snarare än nyfikenhet i nya situationer)
  • Kontrollerande, överbeskyddande eller kritisk attityd hos föräldrar
  • Modellinlärning, dvs nära anhöriga visar stark rädsla och undvikande av ångestladdade situationer, vilket påverkar barnet som kopierar beteendet
  • Situationer där barnet blivit skrämt/traumatiserat och betingat ångest och rädsla till exempelvis en viss typ av situation
  • Mobbning
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02