Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Referenser

 1. Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom Länk till annan webbplats.. Stöd för styrning och ledning. Socialstyrelsen. www.socialstyrelsen.se
 2. Socialstyrelsen. ICD-10 Genève: WHO; 2016. http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10
 3. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association, 2013
 4. American Psychiatric Association (översättning till svenska av Jörgen Herlofsson): MINI-D5, diagnostiska kriterier enligt DSM 5, 5:e upplaga. Stockholm: Pilgrim press, 2014
 5. The ICD -10 Classification of Mental and Behavioural Disorders (pdf) Länk till annan webbplats.-Clinical Descriptions and diagnostic guidelines https://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf
 6. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders (pdf) Länk till annan webbplats. -Diagnostic criteria for research https://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf
 7. Merikangas, Kathleen Ries, et al. "Prevalence and treatment of mental disorders among US children in the 2001–2004 NHANES." Pediatrics 125.1 (2010): 75-81
 8. Merikangas, Kathleen Ries, et al. "Lifetime prevalence of mental disorders in US adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication–Adolescent Supplement (NCS-A)." Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 49.10 (2010): 980-989
 9. Socialstyrelsens rapport Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Indikatorer och underlag för bedömningar
 10. Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – Behandlingsrekommendation. Årgång 27, nummer 6, december 2016
 11. BUP: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling. Stockholms läns landsting 2015
 12. Dugas, Michel J., Robichaud, Melisa: Cognitive-Behavioral Treatment For Generalized Anxiety Disorder. New York: Routledge, 2006
 13. Öst, Lars-Göran: Tillämpad avslappning. Manual till en beteendeterapeutisk copingtekning. Stockholm: Lars-Göran Öst, 2006
 14. Borkovec, T.D., & Sharpless, B.: Generalized anxiety disorder: bringing cognitive behavioral therapy into the valued present. I S. Hayes, V. Follette, & M. Linehan (Eds.), New directions in behavior therapy, pp. 209-242. New York: Guilford Press, 2004
 15. Zinbarg, Richard E., Craske, Michelle G. and Barlow, David H.: Mastery of Your Anxiety and Worry: Therapist Guide. Oxford: Oxford University Press, 2006
 16. Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – Behandlingsrekommendation. Årgång 27, nummer 6, december 2016, sid 45
 17. https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/Behandling_av_angestsjukdomar.pdf Länk till annan webbplats.
 18. https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/forsakringsmedicinskt-beslutsstod/ Länk till annan webbplats.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02