Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Om dokumentet

Författare: Johan Skånberg, specialist i psykiatri, överläkare Affektiva och ångestprogrammet, Psykiatri Sydväst, Mia Asplund, leg.psykolog, leg.psykoterapeut, Psykiatri Nordväst, Sarah Vigerland, leg. psykolog, med. dr, BUP Stockholm,
Peter Renblad, specialist i psykiatri, överläkare Psykiatricentrum Södertälje, Maria Silverberg Mörse, specialist i Barn- och ungdomspsykiatri, överläkare, BUP Stockholm

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02