Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Epidemiologi

Prevalens

Prevalenssiffrorna varierar i olika studier men uppskattas till cirka:

  • Ettårsprevalens: 1,5-3 procent
  • Livstidsprevalens: 9 procent
  • GAD är dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män

Prevalensen varierar mellan olika studier och har uppsakttats till 0,3 - 15 procent bland barn och ungdomar (3,7,8).

Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02