Generaliserat ångestsyndrom - GAD - Differentialdiagnos

 • Somatisk sjuklighet – det finns medicinska tillstånd som kan ge en ökad ångestnivå, t ex hypertyreoidism eller feochromocytom.
 • Beroende – ångesten är direkt orsakad av substansbruk.
 • Social fobi – oro/ångest är kopplad till social granskning.
 • OCD – oron är kopplad till tvångstankar/tvångshandlingar.
 • PTSD – ångest är vanligen framträdande vid PTSD. GAD diagnos bör inte ställas om oron bättre förklaras av PTSD.
 • Depression – generaliserad ångest är vanligt vid depression. GAD diagnos bör inte ställas om oron är kopplad till den depressiva episoden.
 • Paniksyndrom – -rädsla/ångest för att få panikattacker.
 • Utmattningssyndrom – patienter med GAD benämns inte sällan på ett felaktigt sätt som ”utbrända” eller ”utmattningsdeprimerade” när den primära diagnosen (GAD) missas.
 • Autismspektrumtillstånd – kan likna GAD t ex i form av oro inför nya situationer eller många försäkringsfrågor. Det är vanligt att personer med diagnos inom autismspektrum också lider av ångestsyndrom.
 • ADHD – koncentrationssvårigheter och överaktivitet kan ibland likna ångestsyndrom och samsjuklighet är vanligt.

Utöver det som ovan nämnts för vuxna avseende OCD, social fobi, autismspektrum, ADHD och PTSD bör även följande differentialdiagnostiska överväganden göras:

 • Separationsångest – oron är kopplad till rädsla att vara skild från anknytningspersoner, vara hemifrån/vara ensam eller att det ska hända något med anknytningspersoner.
Publicerad: 2012/09/03 Senast uppdaterad: 2018/01/02