Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - EIPS - Riskfaktorer

För insjuknande

Tvillingstudier har visat att EIPS tycks ha en särskilt stark genetisk komponent där de nedärvda dragen inkluderar impulsivitet, aggression och emotionell reaktivitet. Miljöfaktorer som ökar risken för att utveckla EIPS är en uppväxtmiljö präglad av missbruk, vanvård, fysiskt och/eller sexuellt våld och konfliktfyllda relationer till båda föräldrarna. Riskfaktorer hos individen är negativ affektivitet (depression, ångest) och impulsivitet.

För återfall/utebliven remission

  • Missbruk
  • Konfliktfyllda relationer/separationer
  • Självskadebeteende/suicidala beteenden
  • Obehandlade ångest- och förstämningssyndrom
  • Stress

(9,13-15)

Publicerad: 2016/12/15 Senast uppdaterad: