Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - EIPS - Om dokumentet

Författare: Hanna Sahlin, leg psykolog, specialist klinisk psyk, doktorand KI, Centrum för psykiatriforskning, CPF. Peder Björling, psykiater, överläkare, MBT-teamet, Huddinge Psykiatriska Öppenvårdsmottagning. Sanna Marek, leg psykolog, leg psykoterapeut, BUP/DBT-team. Camilla Hallek, barn- och ungdomspsykiater, överläkare, BUP/DBT-team

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm samt remissinstanserna enligt projektplan.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2016/12/15 Senast uppdaterad: