Regionala vårdprogram - Emotionellt instabilt personlighetssyndrom - EIPS

EIPS kännetecknas av:

  • Ett genomgående mönster av instabila relationer, kraftiga känslomässiga svängningar och en osäkerhet kring självbild och identitet.
  • Känslomässiga svängningar som kan ske flera gånger dagligen och upplevs ofta svåra att förutspå och hantera.
  • Ofta förekommande självskadebeteende och suicidhandlingar.

Relaterade länkar

Publicerad: 2016/12/15 Senast uppdaterad: