Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Utredning

Allmänt

Alla patienter inom vuxenpsykiatrin ska genomgå en Basutredning. Något motsvarande finns inte standardiserat inom barn- och ungdomspsykiatrin, varvid det rekommenderas att använda en standardiserad diagnostisk intervju (till exempel MINI-Kid). Förutom sedvanlig psykiatrisk bedömning - inklusive sociala förhållanden, utvecklingsanamnes och substansbruk - bör särskild vikt läggas vid suicidriskbedömning. Det är också mycket viktigt att kartlägga eventuell förekomst av vanliga samsjukligheter och differentialdiagnoser. (se ovan)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: