Dysmorfofobi - Sjukskrivning

Försäkringsmedicinska riktlinjer vid dysmorfofobi saknas. Generellt bör korta sjukskrivningstider eftersträvas och deltidssjukskrivning alltid övervägas. Om undvikande av arbetsplatsen är ett symtom i dysmorfofobin kan en positiv beteendeförändring med fördel ingå i målformuleringen KBT.

Vissa starkt funktionsnedsatta dysmorfofobi-patienter som inte svarar på behandling eller som har en betydande samsjuklighet, kan ha en permanent nedsatt arbetsförmånga.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: