Dysmorfofobi - Samsjuklighet

Den vanligaste samsjukligheten vid dysmorfofobi är egentlig depression som har rapporterats hos upp till 70 procent av patienterna. (24) (25) Depression tycks ofta vara en konsekvens av dysmorfofobin, och i de flesta fall av samsjuklighet debuterar dysmorfofobi innan en egentlig depressionsepisod bryter ut. (26) Andra vanliga komorbida tillstånd är social ångest (fobi), tvångssyndrom och ätstörningar. (24) (25) (26)

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: