Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Riskbedömning

Patienter med dysmorfofobi löper förhöjd risk för suicidtankar, suicidförsök och fullbordat suicid (28) (29). En noggrann suicidriskbedömning bör därför alltid utföras och dokumenteras. Bedömningen innefattar anamnes på suicidtankar, parasuicidala handlingar och suicidförsök samt kartläggning av aktuella döds- och suicidtankar i form av frekvens, svårighetsgrad och faktisk suicidavsikt.

Det finns inga data som tyder på förhöjd våldsrisk hos patienter med dysmorfofobi.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: