Dysmorfofobi - Om dokumentet

Författare: Philip Brenner, Överläkare, Ångestenheten, Psykiatri Nordväst

Granskat av: Sakkunniga i Psykiatrirådet, SLL, samt remissinstanserna enligt projektplan

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: