Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Om dokumentet

Författare: Philip Brenner, överläkare, Ångestenheten, Psykiatri Nordväst

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm samt remissinstanserna enligt projektplan

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: