Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter med tillgång till KBT samt väntetider till KBT-behandling
  • Andel patienter som skattas med BDD-YBOCS (pdf) , 136.7 kB. vid bedömning, behandlingsstart och behandlingsavslut
  • Andel patienter som inte förskrivs bensodiazepiner eller monoterapi med antipsykotiska läkemedel
  • Andel patienter som erhåller psykoedukation – även riktad till närstående
Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: