Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Komplikationer

Även om många patienter upplever effekt, har en betydande andel kvarstående symtom efter behandling. Begränsad insikt kan medföra bristande följsamhet till vårdkontakter och behandling. Risk finns för att kosmetiska ingrepp genomförs med ekonomiska konsekvenser och ibland försämring av tillståndet som följd.

De allvarligaste komplikationerna till dysmorfofobi är suicidförsök och suicid.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: