Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Dysmorfofobi - Juridik

I vissa fall kan vård behöva ges enligt  Lagen för psykiatrisk tvångsvård (LPT)länk till annan webbplats, till exempel vid hög suicidrisk.

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: