Dysmorfofobi - Epidemiologi

Prevalens

Rapporterad punktprevalens varierar mellan 0,7 och 2,4 procent, vilket tyder på att diagnosen är relativt vanligt förekommande. (4) (5) I en studie på svenska kvinnor var prevalensen 2,1 procent motsvarande data för män saknas. (6)

Förlopp

Dysmorfofobi debuterar oftast under tonåren (7). Ofta är en viss kroppsdel i fokus vid debuten och nya kan sedan tillkomma över tid, men upptagenheten av en viss kroppsdel kan också försvinna för att ersättas av nya områden. Den kliniska bilden är väsentligen densamma för tonåringar som för vuxna, med undantag för att tonåringar generellt har sämre insikt och högre frekvens av suicidförsök (8). Dysmorfofobi är i många fall ett kroniskt tillstånd, med fluktuerande symtomnivå genom livet. En lägre andel patienter blir symtomfria vid dysmorfofobi jämfört med förstämningssyndrom, paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom (9).

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: