Regionala vårdprogram - Dysmorfofobi

Dysmorfofobi (body dysmorphic disorder, BDD) kännetecknas av överdriven upptagenhet vid en eller flera upplevda defekter i utseendet. Om en mindre defekt faktiskt skulle föreligga så är oron över den klart överdriven (1). Dysmorfofobi handlar inte om ett allmänt missnöje med utseendet utan rör sig om en mer allvarlig perceptuell störning, likställd med förvrängd kroppsuppfattning så som vid anorexia nervosa.

 

 

Relaterade länkar

Publicerad: 2017/05/01 Senast uppdaterad: