Dopning av anabola androgena steroider - Vårdnivå och remiss

Primärvård för följande patienter

  • Patienter med enstaka mindre allvarliga symtom relaterade till AAS-missbruk åtgärdas om möjligt på primärvårdsnivå
  • Patienter med avsaknad av allvarlig psykisk sjukdom respektive beroendesjukdomar
  • Patienter med motivation att avsluta missbruket
  • Patienterna bokas för återbesök efter 2-3 månader för uppföljande samtal, undersökning och förnyad provtagning. Om ingen regress av symtom och/eller otillräckliga kunskaper om dessa patienter skickas remiss till specialistvård

Specialistvård
Psykiatri/Beroendevård/BUP vid

  • Allvarliga psykiska besvär: självmordstankar/depression, psykostecken, aggressivitet, personlighetsstörning, neuropsykiatriska tillstånd
  • Depression med suicidtankar kräver remiss för akut psykiatrisk bedömning
  • Övrigt missbruk/beroende, exempelvis opiater, GHB, bensodiazepiner, amfetamin, alkohol
  • Tidigare försök att sluta utan att ha lyckats

Kardiolog: Hjärtsvikt, svårreglerad hypertoni

Plastikkirurg: Gynekomasti, som inte läker på medicinsk terapi

Ortopedi: Muskel/senrupturer

Dermatolog: Svår akne

Urolog: Erektil dysfunktion

Gynekologi: Hirsutism, menstruationsrubbningar, klitorisförstoring, kvinnlig ofrivillig infertilitet

Endokrinolog/androlog: Hormonella störningar (exempelvis låga testosteronkoncentrationer), manlig ofrivillig infertilitet, gynekomasti

ÖNH: Förändrad röst hos kvinnor (basröst)

Socialtjänst
Det är bra att så tidigt som möjligt identifiera eventuella sociala problem (försörjningssvikt, arbetslöshet, kriminalitet) som kan föranleda kontakt med sociala myndigheter.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/08/29