Dopning av anabola androgena steroider - Samsjuklighet

Psykiatrisk samsjuklighet

Det förekommer psykiatrisk bakgrundssjuklighet och blandmissbruk, senare samsjuklighet såväl före som under och efter avslutat AAS-missbruk. Det saknas vetenskapligt bakgrundsmaterial som beskriver hur vanligt och vilken typ av psykiatrisk sjuklighet som är framträdande i gruppen AAS-missbrukare.

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/08/29