Dopning av anabola androgena steroider - Riskbedömning

Suicidrisken kan vara överhängande vid samtidig psykiatrisk bakgrundssjuklighet och blandmissbruk och förvärras av impulsivitet. Noggrann bedömning av suicidrisk bör göras strukturerat med instrument för riskbedömning.

Våldsbenägenhet kan också ingå i bilden av AAS- och blandmissbruk såväl i missbruksfas som under den akuta delen av avvänjning. Ingen kausalitet har dock visats för AAS per se utan ses i samband med annat missbruk. Våldsriskbedömning bör göras strukturerat med instrument enligt VRS-10 , 143.5 kB..

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/08/29