Dopning av anabola androgena steroider - Om dokumentet

Författare: Mikael Lehtihet, överläkare, docent Capio S:t Görans sjukhus, medicinkliniken, Barn som närstående författad av Christina Scheffel Birath, Med. dr., leg. psykolog, Beroendecentrum Stockholm.

Granskat av: Stockholm - Gotlands medicinska råd och sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2014/02/14 Senast uppdaterad: 2018/08/29