Dermatillomani - Vård och remiss

Patienter med dermatillomani kan förekomma på olika nivåer i vården. Behandling av själva hudplockandet bör i första hand ske inom psykiatrisk specialistvård. Vid mildare fall av hudplockande, där patienten inte upplever ett kliniskt signifikant lidande och/eller nedsatt funktionsförmåga (och således inte uppfyller kriterier för diagnos), kan detta istället handläggas inom primärvården.

Vid somatiska komplikationer till följd av hudplockande, till exempel infektioner eller andra skador, bör patienten beroende på aktuell komplikation behandlas inom somatisk primär- respektive specialistvård.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: