Dermatillomani - Utredning

Allmänt

Alla patienter inom vuxenpsykiatrin ska genomgå en basutredning. Något motsvarande finns inte standardiserat inom barn- och ungdomspsykiatrin, varvid det rekommenderas att använda en standardiserad diagnostisk intervju (till exempel MINI-Kid). Gör alltid en suicidriskbedömning. Var noga att diagnostisera såväl dermatillomani som eventuell samsjuklighet.

Dermatillomani kan screenas för med hjälp av ett par enkla frågor:

  • Händer det att du plockar, river, petar, pillar eller på andra sätt skadar din hud? Gör du det ofta? Har du försökt låta bli utan att lyckas? Blir det till ett problem för dig?

Ta anamnes över patientens utveckling, gärna med hjälp av patientens närstående. Undersök familjehistorik av dermatillomani, men också vanlig samsjuklighet.

Somatisk utredning

Bedömning av eventuella underliggande somatiska orsaker till hudplockandet (till exempel skabb, atopisk dermatit, psoriasis och olika former av blåsor) bör alltid göras. Remiss bör skickas till primärvård eller dermatolog för bedömning av skador som har orsakats av hudplockandet, exempelvis bakteremi, cellulit eller ledinfektion. (1)

Psykiatrisk utredning

Kartlägg aktuella områden för hudplockande, inklusive områden som inte är direkt synbara. (1) Undersök funktionen av patientens hudplockande utifrån funktionell analys. Kartlägg eventuella återkommande beteenden efter själva hudplockandet (till exempel att patienten visuellt granskar, leker med eller sväljer huden). Bedöm huruvida eventuell psykiatrisk samsjuklighet beror på dermatillomani eller förekommer oberoende.

Bedömningsinstrument

Skin Picking Scale – Revised (SPS-R) , 375.2 kB. (8) är ett självskattningsformulär som använts i flertalet behandlingsstudier. Yale Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Neurotic Excoriation (NE-YBOCS) , 308.3 kB.(9) är en klinikeradministrerad intervju som ursprungligen bygger på Y-BOCS för tvångssyndrom, men där tvångstankar/tvångshandlingar bytts ut mot impulser/hudplockande. Bägge dessa bedömningsinstrument finns översatta till svenska.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: