Dermatillomani - Uppföljning

Då det är osäkert till vilken grad behandlingseffekterna av HRT kvarstår på längre sikt (läs mer under avsnittet Behandling/Insatser), är det viktigt att fortsätta följa patienterna efter det att den aktiva behandlingen avslutats (till exempel efter 3, 6 och 12 månader). Vid försämrade symtom bör patienten erbjudas ytterligare insatser i den omfattning som bedöms vara lämpligt. För att säkerställa en systematisk och objektiv bedömning bör skattningar göras med NE-Y-BOCS (pdf) , 308.3 kB. (kliniker) och SPS-R (pdf) , 375.2 kB.(patient) innan och efter behandling, samt vid uppföljningar.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: