Dermatillomani - Symtom o kriterier

Dermatillomani (eng.: excoriation [skin-picking] disorder) utmärks av repetitivt hudplockande vilket orsakar vävnadsskada. (1)

  • Med hudplockande menas plockande, rivande, petande, pillande eller skadande av huden.
  • Den drabbade har gjort upprepade försök att minska eller sluta med beteendet, samt upplever lidande och/eller nedsatt funktionsförmåga. (2)
  • Plockandet kan föregås av en rad olika känslor, exempelvis upplevelser av ångest eller sysslolöshet. Vissa patienter upplever en inre spänning som släpper i och med plockandet.
  • Plockande kan utföras såväl automatiskt (omedvetet) som fokuserat (medvetet). Vanligen förekommer det inte i närvaro av andra, undantaget familjemedlemmar. (2)
  • Hudplockande kan ske från hela kroppen, av vilken ansiktet är vanligast rapporterat. Andra vanliga områden är fingrar, armar, överkropp, rygg, ben, fötter och kön. (3)
  • Flertalet beteenden hör vanligen samman med plockandet, som att leta efter en viss sårskorpa att plocka. Det är också vanligt att patienten visuellt granskar, leker med eller sväljer hud efter att den plockats loss. (2)

ICD-10: L98.1, Dermatitis factitia

DSM-5: Dermatillomani

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: