Dermatillomani - Sjukskrivning

Försäkringsmedicinska riktlinjer vid dermatillomani saknas. Dermatillomani föranleder i sig sällan sjukskrivning, men patientens eventuella samsjuklighet bör också tas i beaktande. Bedöm noga tänkbara risker en sjukskrivning kan medföra, till exempel risk för att eventuella undvikanden vidmakthålls. Om skola eller arbetsplats undviks till följd av dermatillomani kan en positiv beteendeförändring med fördel ingå i målformuleringen i KBT.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: