Dermatillomani - Riskbedömning

En riskbedömning bör beakta tänkbara somatiska komplikationer (till exempel infektioner) samt psykiatrisk samsjuklighet. Gör även en suicidriskbedömning.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: