Dermatillomani - Kvalitetsindikatorer

  • Genomförs klinikerbedömning med NE-Y-BOCS och självskattning med SPS-R före och efter behandling, samt också vid uppföljningar?
  • Ges psykoedukation om dermatillomani till patienten, anhöriga och eventuella andra (till exempel skola)?
  • Erbjuds patienten behandling med HRT?
  • Finns det formaliserade rutiner för uppföljningar av behandling?
Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: