Dermatillomani - Komplikationer

Även om många patienter blir hjälpta av HRT, tenderar symtom till viss del att kvarstå efter behandling. Tänkbar negativ påverkan till följd av dermatillomani innefattar bland annat nedstämdhet, social isolering/undvikanden, kroppsliga komplikationer (till exempel sår, ärr eller infektioner) samt svårigheter med inlärning eller utförande av arbete.

Det är också vanligt att patienter hindras av samsjuklighet som depression, ångestsyndrom, eller tvångssyndrom, av vilka depression är den vanligast förekommande. Det är viktigt att också erbjuda behandling för patientens samsjuklighet.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: