Dermatillomani - Juridik

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Länk till annan webbplats. är sällan eller aldrig tillämpligt vid dermatillomani, annat än om det till exempel på grund av samsjuklighet skulle föreligga en hög suicidrisk.

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: