Dermatillomani - Epidemiologi

Prevalens

Studier av vuxna med dermatillomani indikerar en prevalens mellan 1,4 och 5,4 procent. (4) (5) Prevalensstudier rörande barn och ungdomar saknas. Studier har visat att tillståndet förekommer oftare hos kvinnor än män. (3)

Förlopp

Dermatillomani kan debutera i olika åldrar. Debut i barndom och tonår framstår som vanligast. Tillståndet beskrivs vanligen som kroniskt med ett fluktuerande förlopp. (2)

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: