Dermatillomani - Differentialdiagnos

Tvångssyndrom och andra relaterade syndrom

Hudplockande kan förekomma vid dysmorfofobi, där funktionen av plockandet är att förbättra en upplevd defekt i utseendet. Skador på huden kan också orsakas av omfattande rengörande tvångshandlingar vid tvångssyndrom.

Utvecklingsrelaterade tillstånd

Hudplockande kan förekomma vid utvecklingsrelaterade tillstånd såsom rörelsestereotypier, men debuterar då vanligen under barnets tidiga utveckling (långt innan den typiska debutåldern för dermatillomani). Detta kan exempelvis vara fallet för personer med Prader-Willis syndrom.

Självskadebeteende

Om hudplockande i första hand utförs med avsikten att skada, som i fallet med icke-suicidal självskada, diagnostiseras inte dermatillomani.

Om hudplockandet i första hand förklaras av ett somatiskt tillstånd diagnostiseras inte dermatillomani. Detta kan exempelvis vara fallet med skabb, ett dermatologiskt tillstånd förknippat med klåda Länk till annan webbplats. och plockande/kliande av huden. Det förekommer också fall där dermatillomani utlöses eller förvärras av somatiska tillstånd, till exempel genom förekomsten av akne som i sin tur leder till hudplockande. I dessa fall är det viktigt att noggrant utreda huruvida patientens hudplockande har utvecklats till att vara oberoende av det underliggande dermatologiska tillståndet. (2)

Publicerad: 2017/05/02 Senast uppdaterad: