Regionala vårdprogram - Dermatillomani

Dermatillomani (eng.: excoriation [skin-picking] disorder) utmärks av repetitivt hudplockande vilket orsakar vävnadsskada.

Relaterade länkar