Depression - Uppföljning

Effekt av behandling följs upp efter 5-7 månader från behandlingsstart (avslutad basutredning), samt årsvis vid längre behandlingar, med EQ-5D , 38.7 kB. och CGI-S , 15.7 kB. och MADRS-S , 50.8 kB..

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28