Depression - Samsjuklighet

Sjukdomstillstånd som ofta förekommer tillsammans med depressionssjukdom

Emotionellt instabil personlighetsstörning

Symtomen på Emotionellt instabil personlighetsstörning kan förväxlads med de vid en depressiv episod. Detta är en risk eftersom behandling av depression inte hjälper mot Emotionellt instabil personlighetsstörning per se. Samtidigt innebär Emotionellt instabil personlighetsstörning en ökad risk för depression. Det finns idag inget starkt stöd för att behandla dessa depressiva episoder på annat sätt än de utan samtidig emotionellt instabil personlighetsstörning.

Samsjuklighet (depression och annan psykisk sjukdom) innebär sämre prognos och behandlingarna för båda tillstånden bör ske samtidigt och samordnat för att förebygga ett negativt förlopp.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2016:27(6)

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28