Depression - Om dokumentet

Författare: Johan Lundberg, PhD, Sektionschef/överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri; Mikael Tiger, PhD, överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri, och Carl-Johan Ekman, PhD, överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri

Uppdatering: Johan Lundberg, PhD, Sektionschef/överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri; Mikael Tiger, PhD, överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri, och Carl-Johan Ekman, PhD, överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri

Granskat av: Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Region Stockholms läkemedelskommitté: Expertrådet för psykiatriska sjukdomar

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2020/01/20