Depression - Om dokumentet

Författare: Johan Lundberg, PhD, Sektionschef/Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri; Mikael Tiger, PhD, Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri, och Carl-Johan Ekman, PhD, Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri Uppdatering: Johan Lundberg, PhD, Sektionschef/Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri; Mikael Tiger, PhD, Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri, och Carl-Johan Ekman, PhD, Överläkare, Affektiva sektionen, Norra Stockholms Psykiatri

Granskat av: Sakkunniga i Psykiatrirådet, SLL, samt remissinstanserna enligt projektplan

Stockholms läns läkemedelskommitté: Expertrådet för psykiatriska sjukdomar

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28