Depression - Kloka listan

Tillbaka

litium
Lithionit

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I tredje hand, specialiserad vård; tillägg av

Förbehåll / Kommentar

Litiumbehandling bör kontrolleras av psykiatriker.

Litium bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Litium har bäst dokumenterad tilläggseffekt för de patienter som inte når full remission med monoterapi.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.
  3. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar
Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01