Depression - Kloka listan

Tillbaka

klomipramin
Anafranil Retard

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Depression - I andra hand, specialiserad vård

Förbehåll / Kommentar

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Klomipramin är miljöklassificerat.

Motivering

Det är ingen skillnad i antidepressiv effekt mellan olika antidepressiva medel vid lindrig till måttlig depression. I nationella riktlinjer rekommenderas SSRI i första hand vid depression. Klomipramin har en något annorlunda farmakologisk profil än förstahandsrekommendationen. Medlet har även en annorlunda biverkningsprofil.

Preparatets fördelar för användning i öppenvård tycks måttliga samtidigt som dess användning är marginell i öppenvård. I slutenvård kan användning av klomipramin för svårbehandlade patienter förekomma i en omfattning som motiverar att det rekommenderas för specialiserad vård.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depressionssjukdomar. SBU-rapport 166, 2004.
  2. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.
  3. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar
Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01