Depression - Differentialdiagnos

Nedan följande tillstånd utesluter inte en samtidig depressiv episod

Användandet av biomarkörer för alkohol- och cannabinoidbruk (t.ex. CDT/PETH och urintoxikologi) ökar sensitiviteten i diagnostiken och rekommenderas.

Exempel på sjukdomar som kan ge depressionssymtom

  • Hypothyreos
  • Hypogonadism (Testosteronbrist hos män)
  • Sömnapnésyndrom
  • Celiaki
  • Malignitet
  • Infektioner (HIV, Borrelia, Syfilis, Mononukleos)
  • Anemi


Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28