Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Depression - Differentialdiagnos

Nedan följande tillstånd utesluter inte en samtidig depressiv episod

 • Bipolär sjukdom
 • Anpassningsstörning
 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Skadligt bruk/beroende av alkohol (se även Psykiatristöds program Alkoholberoende). Samsjukligheten mellan alkoholsyndrom (riskbruk/skadligt bruk/beroende av alkohol) och depression är i storleksordningen en av tre patienter.
 • Skadligt bruk/beroende av cannabis (se även Psykiatristöds program Narkotika)
 • ADHD (se även Psykiatristöds program ADHD)
 • Emotionellt instabil personlighetsstörning
 • Organiska hjärnskador, t.ex. demens (se även VISS om Kognitiv sjukdomlänk till annan webbplats)
 • Hypotyreos (se även VISS om hypotyreoslänk till annan webbplats)
 • Autism
 • Intellektuell funktionsnedsättning

Användandet av biomarkörer för alkohol- och cannabinoidbruk (t.ex. CDT/PETH och urintoxikologi) ökar sensitiviteten i diagnostiken och rekommenderas.

Exempel på sjukdomar som kan ge depressionssymtom

 • Hypothyreos
 • Hypogonadism (Testosteronbrist hos män)
 • Sömnapnésyndrom
 • Celiaki
 • Malignitet
 • Infektioner (HIV, Borrelia, Syfilis, Mononukleos)
 • Anemi


Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28