Stäng

Regionala vårdprogram - Depression

Depressionssjukdomen kännetecknas av:

  • Att vara episodisk
    En episod är minst två veckor och vanligen 3 till 12 månader. Bara ca 10 procent varar längre än två år.
  • Att vara återkommande
    75-80 procent av patienterna med en tidigare episod drabbas av upprepade återinsjuknande. Många får långvariga depressioner och risken för suicid är förhöjd (se även Psykiatristöds vårdprogram Suicidnära patienter).

Relaterade länkar

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28