Regionala vårdprogram - Depression

Depressionssjukdomen kännetecknas av

  • att vara episodisk. En episod är minst två veckor och vanligen 3 till 12 månader. Bara ca 10 procent varar längre än två år.
  • att vara återkommande. 75-80 procent av patienterna med en tidigare episod drabbas av upprepade återinsjuknande. Många får långvariga depressioner och risken för suicid är förhöjd (se även Psykiatristöds program Suicidnära patienter).

Relaterade länkar

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28