Regionala vårdprogram - Depression

Depressionssjukdomen kännetecknas av:

  • Att vara episodisk
    En episod är minst två veckor och vanligen 3 till 12 månader. Bara ca 10 procent varar längre än två år.
  • Att vara återkommande
    En majoritet av patienter [HV1] som behandlats för en tidigare episod drabbas av återinsjuknande. Många får långvariga depressioner och risken för suicid är förhöjd.


Relaterade länkar

Publicerad: 2015/01/15 Senast uppdaterad: 2019/11/28