Bipolär sjukdom - Riskbedömning

Symtomens allvarlighetsgrad sammanvägs och ligger till grund för vårdnivå och val av behandlingsinsatser:

Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01