Bipolär sjukdom - Om dokumentet

Författare: Lina Martinsson, med. dr, överläkare och processenhetschef, Psykiatri Sydväst.

Granskat av: Mats Adler, överläkare Psykiatri Sydväst, Sakkunniga i Regionalt programområde Psykisk hälsa, Region Stockholm.

Läkemedelsdelarna granskade av: Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01