Bipolär sjukdom - Kvalitetsindikatorer

 • Andel patienter med bipolär sjukdom typ 1 som har litium eller annan återfallsförebyggande läkemedelsbehandling
 • Formaliserade rutiner för uppföljning av patienter som långtidsbehandlas med litium och/eller antiepileptika
 • Formaliserade rutiner för uppföljning av patienter som långtidsbehandlas med neuroleptikum i syfte att kontrollera för utveckling av metabola tillstånd
 • Andel patienter med minst ett årligt standardiserat läkarbesök
 • Andel patienter utan recidiv de senaste 12 månaderna
 • Andel patienter utan heldygnsvård de senaste 12 månaderna
 • Andel patienter med övergripande hälsomått de senaste 12 månaderna (t.ex. CGI-s, EQ-5D, GAF)
 • Andel patienter som har en särskilt utbildad sköterska som bistår i monitorering av sjukdom och behandling
 • Andel patienter som genomgått psykopedagogisk undervisning till patienter och närstående (PPI)
 • Andel patienter som genomgått psykoterapeutisk behandling
 • Andel patienter med vårdplan
 • Strukturerat samarbete med beroendeenhet
 • Strukturerad suicidriskbedömning
 • Andel patienter med formulerad krisplan
 • Formaliserat arbete med livsstilsfaktorer
 • Kvalitetsregistret Länk till annan webbplats. för bipolär sjukdom BipoläR, med täckningsgrad 75 procent av patienter vid enheten
Publicerad: 2013/06/01 Senast uppdaterad: 2017/10/01