Regionala vårdprogram - Beroende bland ungdomar

Missbruk bland barn och ungdomar skiljer sig mycket från missbruk bland vuxna i både karaktär, omfattning och hur behandling utformas och genomförs. Av den anledningen behöver området ”missbruk bland ungdomar” lyftas upp som en separat del av problemområdet missbruk.

Relaterade länkar

Publicerad: 2014/02/03 Senast uppdaterad: 2018/10/01