Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande
Coronakoll i Region stockholm

Läs mer

Stäng meddelande

Beroende av opiater - Vård och remiss

Primärvårdens roll är att

  • Substansbruksyndrom av opioider är allvarliga sjukdomstillstånd som bör behandlas inom beroendevården
  • Behandlingen kan ske via lokal beroendevård eller specialistmottagningar beroende på sjukdomsbörda och behandlingsbehov
  • Underhållsbehandling/läkemedelsassisterad behandling (LAB), även kallad läkemedelsassisterad rehabilitering (LARO) erbjuds vid Beroendecentrum Stockholmlänk till annan webbplats och Prima Maria ABlänk till annan webbplats. Remiss avseende utredning och bedömning kan skickas av vårdgrannar inom hälso- och sjukvården. Patienten kan även söka själv direkt hos vårdgivarna, via socialtjänsten eller via kriminalvården
  • Ungdomar under 20 år erbjuds behandling på Maria Ungdomlänk till annan webbplats eller på Mini-Marior
Publicerad: 2014/02/02 Senast uppdaterad: 2018/10/01